لیست مقالات در حوزه خدمات بیمه


ایشر چیست و چه میکند؟

ایشر چیست و چه میکند؟

سلام. این را می دانیم که اگر اینجا هستید و ما را می خوانید پس برایتان جالب و ارزشمند است که بدانید ایشر چرا و چطور به وجود آمد و دلیل اصلی راه اندازی ایشر چیست. بدون حاشیه باید بگوییم که ایشر یک سایت ساده یا یک فروشگاه اینترنتی نیست که ...

بازاریابی و تکنیک های فراوان، گاهی بی استفاده و تئوری، گاهی موثر و واقعی

بازاریابی و تکنیک های فراوان، گاهی بی استفاده و تئوری، گاهی موثر و واقعی

توصیه هایی که عمل به آنها برای بازارسازی و حفظ مشتری چه به عنوان صاحب کسب و کار و چه به عنوان بازاریاب برای شما چاره ساز خواهد بود...

آیا صنعت بیمه توانایی پذیرش این حجم از نمایندگان را دارد؟

آیا صنعت بیمه توانایی پذیرش این حجم از نمایندگان را دارد؟

در حال حاضر تعداد شرکت های بیمه و در نتیجه تعداد نمایندگان در سراسر کشور به خصوص تهران افزایش چشم گیری داشته است که همگی تحت قوانین بیمه مرکزی و زیر نظر شرکت های بیمه خود در حال فعالیت هستند. تعداد زیادی از این نماینده ها همچنان از وضعیت درآمدی ناراضی...


در هر لحظه و از هر طریق در دسترس هستیم