استعلام قیمت بیمه نامه

با پر کردن و ارسال فرم مختصر زیر، یک کد رهگیری به شما داده میشود. کارشناسان پس از بررسی، قیمت دقیق استعلام شما را اعلام میکنند. شما میتوانید پاسخ خود را از صفحه با وارد کردن کد پیگیری دریافت کنید. همچنین این پاسخ در پنل کاربری شما(در صورتی که عضو سایت باشید) در دسترس خواهد بود.
در هر کجا با ابهامی مواجه شدید می توانید از هر یک از راه های ارتباطی تلفنی، اینترنتی و حتی حضوری برای دریافت پاسخ خود اقدام کنید. همکاران ما به صورت مستمر و در کوتاه ترین زمان پاسخ گوی شما خواهند بود.


اطلاعات فردی شما


اطلاعات بیمه مورد نظر


توجه: این استعلام براساس استفاده شخصی انواع خودروهای سواری اعلام می گردد. در صورت وجود توضیحات بیشتر از جمله نوع کاربری و ... لطفا آن را در بخش توضیحات درج فرمایید تا قیمت دقیق توسط کارشناسان ما به شما اعلام گردد.

توجه: این استعلام براساس استفاده شخصی انواع خودروهای سواری اعلام می گردد. در صورت وجود توضیحات بیشتر از جمله نوع کاربری و ... لطفا آن را در بخش توضیحات درج فرمایید تا قیمت دقیق توسط کارشناسان ما به شما اعلام گردد.

حداقل 300,000 تومان سالانه

در صورتی که جواب مثبت است، توضیحات لازم را ذکر کنید.

غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در هر حادثه در ماه عادي 1650000000 ريال و غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در ماه حرام 2200000000 ريال مي باشد.

حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی از 5 برابر تجاوز نمی کند.

غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در هر حادثه در ماه عادي 1650000000 ريال و غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در ماه حرام 2200000000 ريال مي باشد.

حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه از 5 برابر دیه ماه حرام تجاوز نمی کند.

مسئولیت پزشکان و پیرا پزشکان تحت شمول تعهدات بیمه گر نبوده و می بایست بیمه نامه مجزا اخذ گردد.

غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در هر حادثه در ماه عادي 1650000000 ريال و غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در ماه حرام 2200000000 ريال مي باشد.

سقف تعهدات بیمه گر برای هزینه پزشکی و دیه در طول مدت بیمه نامه 5 برابر می باشد.

حداکثر تعهد مالی در هر حادثه 500000000 ريال و در طول مدت بیمه نامه 1000000000 ريال می باشد.

مرکز نگه داری نوزادان، شیر خوار و به طور کلی زیر 2 سال
کودکان استثنایی
تحت پوشش قراردادن مسئولیت کارکنان مهد
تورهای یک روزه

غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در هر حادثه در ماه عادي 1650000000 ريال و غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در ماه حرام 2200000000 ريال مي باشد.

سقف تعهدات بیمه گر برای هزینه پزشکی و دیه در طول مدت بیمه نامه 5 برابر می باشد.

این بیمه نامه صرفا با نام صادر می گردد.

غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در هر حادثه در ماه عادي 1650000000 ريال و غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در ماه حرام 2200000000 ريال مي باشد.

مشخصات مسافرین می بایست بصورت کامپیوتری به همراه تاریخ ورود و خروج ثبت گردد

خسارات ناشی از مسمومیت غذایی و سرقت اموال مسافران بر عهده بیمه گر نمی باشد.

حداکثر خسارت مالی در هر حادثه 200000000 ریال و در طول مدت بیمه نامه 500000000 ریال می باشد.

حداکثر تعهد بیمه گر برای غرامت فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی از 5 برابر تجاوز نمی کند.

غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در هر حادثه در ماه عادي 1650000000 ريال و غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در ماه حرام 2200000000 ريال مي باشد.

حداکثر تعهد بیمه گر در خصوص غرامت فوت نقص عضو برای هر دستگاه و در طول مدت اعتبار بیمه نامه از دو دیه کامل تجاوز نخواهد کرد.

سرسره بادی تحت پوشش نمی باشد.

غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در هر حادثه در ماه عادي 1650000000 ريال و غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در ماه حرام 2200000000 ريال مي باشد.

این بیمه نامه برای اشخاص حقیقی صادر نمی گردد.

این بیمه نامه برای تورهایی به مقصد کشور های عراق و سوریه صادر نمی گردد.

پیش پرداخت حق بیمه معادل 2000000 ریال همزمان با صدور بیمه نامه اخذ می گردد.

سقف تعهدات بیمه گر در هر سفر برای هزینه پزشکی و دیه معادل 3 برابر و در طول مدت بیمه نامه 5 برابر می باشد.

غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در هر حادثه در ماه عادي 1650000000 ريال و غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در ماه حرام 2200000000 ريال مي باشد.

اردوها و تورهای آموزشی_تفریحی تحت پوشش نمی باشند.

سقف تعهدات بیمه گر برای هزینه پزشکی و دیه در طول مدت بیمه نامه 5 برابر می باشد.

غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در هر حادثه در ماه عادي 1650000000 ريال و غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در ماه حرام 2200000000 ريال مي باشد.

سقف تعهدات بیمه گر برای هزینه پزشکی و دیه در طول مدت بیمه نامه 5 برابر می باشد.

حداکثر تعهد مالی در هر حادثه 500000000 ريال و در طول مدت بیمه نامه 1000000000 ريال می باشد.

غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در هر حادثه در ماه عادي 1650000000 ريال و غرامت فوت و صدمات جسماني براي هر نفر در ماه حرام 2200000000 ريال مي باشد.

حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه از 3 برابر دیه ماه حرام تجاوز نخواهد کرد.

استخر خصوصي منازل مسکوني تحت پوشش نمي باشد.

استثنائات : جنون گاوی ، آنفولانزای مرغی ، آنفولانزای خوکی ، بیماریهای واگیر ، بیماریهای اپیدمی و سایر بیماریهای صعب العلاج ، بیماریهای مشترک بین انسان و دام ، هرگونه خسارت وارد به دام که قبل از صدور این بیمه نامه ایجاد شده است ، خسارات ناشی از عدم النفع

پیگیری استعلام

پیگیری بر اساس کد رهگیری


در هر لحظه و از هر طریق در دسترس هستیم